“ผมรู้สึกว่ามีความสุขมาก
เวลาได้เล่นกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นชาติพันธ์ุเดียวกัน
เพราะมันทำให้ตัวเองรู้สึกไม่แตกต่างจากกลุ่มคนอื่น”
จากเรื่อง เรื่องเล่าคนไร้รัฐ
YOU ME WE US
Untold Stories
Unseen People
Unknown Rights
ยินดีต้อนรับ You
เข้าสู่นิทรรศการ You Me We Us
นิทรรศการที่จะพาคุณไปฟังเรื่องราว สัมผัสเรื่องเล่า
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
ก่อนจะไปสำรวจเรื่องราวของผู้คนหลากหลายในประเทศไทย
ที่จัดแสดงบน You Me We Us เราอยากชวนคุณไปสำรวจประสบการณ์ตัวเองก่อน
ข้ามไปหน้าหลัก
Becoming HomeUnderstand MoreSubmit StoryAbout Us